Yaya Kapıları

İsmi “Yangın Kapıları” olarak anılsa da; Yaya kapıları; Yangın Kapıları, Acil Kaçış Kapıları ve Çok işlevli kapılar olmak üzere üçe ayrılır. Yangın Kapıları; Yangın durumunda alevin ve dumanın bir mahalden diğerine sıçramamasını sağlar. Acil Kaçış Kapıları; Özel durumlarda (yangın, deprem vs.) insanların binayı terketmeleri için kullanılırlar. Çok işlevli kapılar ise; ofis bölmeleri, mahal bölmeleri gibi alanlarda yüksek mukavemet ve uzun ömürleriyle tercih edilirler.

Yaya kapısı çeşitleri

Sertifikasyon Tanımları

Yaya Kapısı Ürün Yelpazesi

Standart Aksesuarlar

Opsiyonel Aksesuarlar