İşçi Sağlığı ve İş güvenliği Haftası

Her yıl Mayıs ayının 4 ila 10’u İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği olarak kutlanmaktadır.

İş Güvenliğinin Tanımı:

İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisine iş güvenliği denir.

İş Güvenliğinin Önemi:

Dünyadaki ve ülkemizdeki sanayileşmeye, teknolojik gelişmelere paralel olarak özellikle iş yerlerinde çalışan kişilerin güvenliği ile ilgili birtakım sorunlar ortaya çıkmıştır. Bazı tedbirleri önceden alarak iş yerlerini güvenli hâle getirmek gerekmektedir.

İş Güvenliğinin Amacı:
  • Çalışanlara en yüksek sağlıklı ortam sunmak
  • Çalışma koşullarının olumsuz etkilerinden onları korumak
  • İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu sağlamak
  • İş yerlerindeki riskleri tamamen ortadan kaldırmak ya da zararları en aza indirebilmek
  • Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak
  • Çalışma verimini artırmak