Ahşap Yangın Kapısı

Binalarda oluşması muhtemel yangınlarda kapıların önemi yüksektir. Yangının kaynaklandığı noktadan diğer bir mahale sıçramaması için en önemli yapı elemanı kapılardır. Örneğin çok odalı bir otelde bir odada oluşan yangının diğer odalara zarar vermeden engellenebilmesi için yangın dayanımlı kapıların önemi büyüktür.

Ahşap Yangın Kapısı

Binalarda oluşması muhtemel yangınlarda kapıların önemi yüksektir. Yangının kaynaklandığı noktadan diğer bir mahale sıçramaması için en önemli yapı elemanı kapılardır. Örneğin çok odalı bir otelde bir odada oluşan yangının diğer odalara zarar vermeden engellenebilmesi için yangın dayanımlı kapıların önemi büyüktür.

Kullanım alanları; Özellikle Hastaneler, Oteller, Öğrenci Yurtları, Okullar sıklıkla kullanıldıkları yerlerdir. Bunun dışında nitelikli projelerde, Müzeler, Sergi alanları gibi. Özellikle insanların yoğun zaman geçirdiği alanlarda tercih edilirler.

Ahşap Yangın Kapıları

Fire Rated Wooden Doors

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

MADDE 25 : b)… Kapıların kendiliğinden kapanması ve duman sızdırmaz özellikte olması mecburidir. Bu tür yarı mukavemetli boşlukların çevresi her türlü yanıcı maddeden arındırılmalıdır.

MADDE 50 : b) Oteller, moteller ve yatakhane olarak inşa edilen binalar ve yapıların iç koridora açılan kapıları en az 30 dakika yangına karşı dayanıklı olmalı ve kendiliğinden kapatan otomatik düzeneklerle donatılmalıdır. Binanızı ve gelirinizi riske atmamak, can ve mal kaybını en aza indirmek için yangın yönetmeliği gereği KANUNİ ZORUNLULUK* olan yangına dayanıklı kapılar tercih etmelisiniz. 

*Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete Sayı: 26735
  • Gerçek bir yangın kapısının tüm bileşenleriyle bir bütün olarak test edilerek yangın performansı kanıtlanmalıdır.
  • Testlerimiz Uluslararası Akreditasyona sahip Kayseri/TSE Yangın test  laboratuarında TS-EN 1634/1 ve BS 476/22 standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Montaj sonrası kontrol şartıda bunun bir gerekliliğidir.
OTELLER

Konaklama amaçlı binalar sağladıkları hizmetler nedeniyle insan yoğunluğunun yüksek olduğu mekanlardır. Bu özel durum değerlendirilmiş ve yangın yönetmeliğinde yer bulmuştur. Yangın yönetmeliğine göre Otel, Motel, Pansiyon ve misafirhanelerin oda giriş kapıları, koridor kapıları ve şaft kapıları yangına dayanıklı olmalıdır.

OTEL ODA KAPILARI : Yangın Yönetmeliğinin 50. Maddesi’nde bu konu açıkça ifade edilmiştir. Yönetmelikte görüleceği gibi koridora açılan oda kapılarında en az 30 dakika yangın dayanımı sağlanması gerektiği net bir şekilde ifade edilmektedir.

OTEL ŞAFT KAPILARI : Bu konuda kesin bilgi “Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği” nin 25. maddesi’nde belirtilmiştir. Buna
göre şaft kapaklarında en az 90 dakika yangın dayanımı sağlanması gerektiği net bir şekilde ifade edilmektedir.

OTEL ZON KAPILARI : Otel içerisinde önceden belirlenmiş yangın zonlarını birbirinden ayıran veya yangın zonları arasında geçişi sağlayan kapılardır. Zon kapıları genellikle tek tarafa açılan çift kanatlı, bazı durumlarda da çift tarafa açılan çift kanatlı kapılardır. Söz konusu kapıların yangına dayanıklılığı Yangın Danışmanları tarafından 60 ya da 90 dk. olarak belirlenmektedir.

YURTLAR

Yurt ve Yatakhaneler yangın konusunda üst düzey güvenlik önlemlerinin alınması gerektiği binalardır. Bu konu Yangın Yönetmeliği’nde de yer bulmuş ve bu tür binaların yapımı aşamasında uygulanması gereken detaylar ilgili maddelerle belirlenmiştir. Yangın Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre; yurtlardaki oda giriş kapılarının en az 30 dakika, şaft kapılarının ise en az 90 dakika yangın dayanımlı olması gerekmektedir.
YURT ODA KAPILARI :Yangın dayanımlı oda kapıları, çıkması olası yangını belirlenen süreler boyunca oda içinde izole etmektedir. Ayrıca, oluşan alev ve dumanın odadan çıkarak binanın
diğer bölgelerine yayılmasını önleyerek can ve mal güvenliği sağlamaktadır.
YURT ŞAFT KAPILARI : Katlar arasındaki elektrik ve havalandırma boşluklardan gelebilecek yangın ve dumandan koruma işlevine sahiptir. Bu nedenle yangın dayanıklı olmaları büyük önem arz etmektedir.
YURT ZON KAPILARI : Bina içerisinde önceden belirlenmiş yangın zonlarını birbirinden ayıran veya yangın zonları arasında geçişi sağlayan kapılardır. Zon kapıları genellikle tek tarafa açılan çift kanatlı, bazı durumlarda da çift tarafa açılan çift kanatlı kapılardır.

HASTANE VE BAKIM EVLERİ

Hastane ve bakım evlerinde yangın güvenliği değerlendirilirken; hastaların olası fiziki ve zihinsel engellerinin veya yaşam destek ünitelerine olan bağımlılıklarının göz önünde bulundurulması gerekir.
Bu tür olasılıklar yangın esnasında toplu bir tahliyeyi mümkün kılmayabilir. İşte bu nedenlerden dolayı hastanelerde yangın kapıları kullanımı neredeyse bir zorunluluktur.
HASTANE ODA KAPILARI : Yangın dayanımlı oda kapıları, çıkması olası yangını belirlenen süreler boyunca oda içinde izole etmektedir. Ayrıca, oluşan alev ve dumanın odadan çıkarak binanın
diğer bölgelerine yayılmasını önleyerek can ve mal güvenliği sağlamaktadır.
HASTANE ŞAFT KAPILARI : Katlar arasındaki elektrik ve havalandırma boşluklardan gelebilecek yangın ve dumandan koruma işlevine sahiptir. Bu nedenle yangın dayanıklı olmaları büyük önem arz etmektedir.
HASTANE ZON KAPILARI : Bina içerisinde önceden belirlenmiş yangın zonlarını birbirinden ayıran veya yangın zonları arasında geçişi sağlayan kapılardır. Zon kapıları genellikle tek tarafa açılan çift kanatlı, bazı durumlarda da çift tarafa açılan çift kanatlı kapılardır.

OKULLAR

Öğrencilerin yaş ortalamaları sebebiyle yetişkinlere bağımlılıkları yangın esnasında toplu bir tahliyeyi mümkün kılmayabilir. Ayrıca kalabalık lise ve üniversite binalarında ani yığılmalar nedeniyle tahliye süreci yavaş işleyebilir. Bu sebeple okul ve kreşlerde yangın güvenliği değerlendirilirken; üst düzey pasif yangın güvenliği önlemlerinin alınmasına önem gösterilmelidir.
SINIF & DERSLİK KAPILARI :  Yangın dayanımlı derslik kapıları, çıkması olası yangını belirlenen süreler boyunca derslik içinde izole etmektedir. Ayrıca, oluşan alev ve dumanın odadan
çıkarak binanın diğer bölgelerine yayılmasını önleyerek can ve mal güvenliği sağlamaktadır.

OKUL ŞAFT KAPILARI : Bu konuda kesin bilgi “Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği” nin 25. maddesi’nde belirtilmiştir. Buna göre şaft kapaklarında en az 90 dakika yangın dayanımı
sağlanması gerektiği net bir şekilde ifade edilmektedir.

OKUL ZON KAPILARI : Bina içerisinde önceden belirlenmiş yangın zonlarını birbirinden ayıran veya yangın zonları arasında geçişi sağlayan kapılardır. Zon kapıları genellikle tek tarafa açılan çift kanatlı, bazı durumlarda da çift tarafa açılan çift kanatlı kapılardır.

OFİS VE İŞ MERKEZLERİ

Ofis ve İş Merkezleri gün boyu farklı gruplar tarafından yoğun olarak kullanılan ve yangın çıkma olasılığının nispeten yüksek olduğu binalardır. Çok katlı olmaları sebebiyle de bu tür binalarda yangın
kapısı kullanımı, olası yangının ilerlemesini önleyerek can ve bina güvenliğine katkı sağlar.
OFİS ve ODA KAPILARI : Yangın dayanımlı oda kapıları, çıkması olası yangını belirlenen süreler boyunca oda içinde izole etmektedir. Ayrıca, oluşan alev ve dumanın odadan çıkarak binanın
diğer bölgelerine yayılmasını önleyerek can ve mal güvenliği sağlamaktadır.
OFİS & AVM BİNALARI ŞAFT KAPILARI : Katlar arasındaki elektrik ve havalandırma boşluklardan gelebilecek yangın ve dumandan koruma işlevine sahiptir. Bu nedenle yangın dayanıklı olmaları
büyük önem arz etmektedir.
OFİS & AVM BİNALARI : Bina içerisinde önceden belirlenmiş yangın zonlarını birbirinden ayıran veya yangın zonları arasında geçişi sağlayan kapılardır. Zon kapıları genellikle tek tarafa
açılan çift kanatlı, bazı durumlarda da çift tarafa açılan çift kanatlı kapılardır.

KONUTLAR

Konut ve rezidans olarak inşa edilen yüksek katlı apartmanların daire içlerinde bulunan ocak, fırın, ütü gibi ısı ile çalışan çeşitli cihazlar nedeniyle ve daire içlerinde içilmesi yasak olmayan sigara nedeniyle yangın çıkma riski çok yüksektir. Çok katlı olmaları sebebiyle de bu tür binalarda yangın kapısı kullanımı, olası yangının ilerlemesini önleyerek can ve bina güvenliğine katkı sağlar. Apartman sakinlerinin gece vakti evde uyurken herhangi bir daireden çıkma olasılığı olan yangın tüm apartmanı bir kaç dakika içinde sarabilir. Çok hızlı gelişebilen yangının söndürülmesi ve apartman sakinlerinin tahliyesi için 24 saat görevli personelin bulunmaması nedeniyle daire giriş kapılarında ve şaft kapılarında test kanıtlı ahşap yangın kapılarının kullanılması hayati önem taşımaktadır. Yukarıda saydığımız nedenlerden ötürü, konutların ve rezidansların mimari tasarım aşamasında pasif yangın güvenliği önlemlerinin alınması ve daire giriş kapılarının ile şaft kapılarının ahşap yangın kapıları olarak projelendirilmesi ve imal edilmesi önemlidir.
DAİRE GİRİŞ KAPILARI : Yangın ve duman dayanımlı ahşap daire giriş kapıları, çıkması olası yangını belirlenen süreler boyunca daire içinde izole etmektedir. Ayrıca, oluşan alev ve dumanın daire içinden apartman içinde bulunan diğer dairelere yayılmasını önleyerek diğer apartman sakinlerinin can ve mal güvenliğini sağlamaktadır.
KONUT BİNALARI ŞAFT KAPILARI : Katlar arasındaki elektrik ve havalandırma boşluklardan gelebilecek yangın ve dumandan koruma işlevine sahiptir. Bu nedenle yangın dayanıklı olmaları büyük önem arz etmektedir. Bu konuda kesin bilgi “Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği” nin 25. maddesi’nde belirtilmiştir. Buna göre şaft kapaklarında en az 90 dakika yangın dayanımı sağlanması gerektiği net bir şekilde ifade edilmektedir.
ZON KAPILARI : Bina içerisinde önceden belirlenmiş yangın zonlarını birbirinden ayıran veya yangın zonları arasında geçişi sağlayan kapılardır. Zon kapıları genellikle tek tarafa açılan çift kanatlı, bazı durumlarda da çift tarafa açılan çift kanatlı kapılardır.