Türk Traktör Fabrika Projesinde 60 adet Hörmann SPU F42 Seksiyonel Kapı 4 adet Hızlı Seksiyonel Kapı uygulanmıştır.